เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

หรือ ชื่อ
มกราคม

กุมภาพันธ์ 2561

มีนาคม
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
16:00

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

คุณแม่มุ่ย สุขศึกพ่าย อายุ 92 ปี

สถานที่:ณ วัดเขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
19:30

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางชุบ สงวนพงศ์

สถานที่:ณ ศาลา 1 วัดเสนาสนาราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 
14:30

พิธีฌาปนกิจ

นายศักดา เจริญวัชร์ (สังขะทรัพย์)

สถานที่:ณ สุสานสันกู่เหล็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
19:00

พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์ ป.ช.,ป.ม.

สถานที่:ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่วาณี คำดี

สถานที่:ณ วัดบางอ้อยช้าง ซอยบางกรวย - ไทรน้อย 29

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายสุรินทร์ มานศิริ

สถานที่:ณ วัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
14:00

พิธีฌาปนกิจ

นายสุพงษ์ เพ็ญจันทร์

สถานที่:ณ เมรุหลัง วัดธาตุทอง

 
17:00

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ม.ป.ช., ม.ว.ม.

สถานที่:ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
16:30

พิธีฌาปนกิจ

คุณแม่ละม่อม บุญเกื้อ

สถานที่:ณ วัดท้องคุ้ง ถนนชัยพฤกษ์ สะพานพระราม 4 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่ผ่องศรี เลี่ยมเพชรัตน์

สถานที่:ณ ศาลา 3 วัดโพธิ์ ถ.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายกีรติ เกียรติระบิล

สถานที่:ณ ศาลา 18 วัดธาตุทอง

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่ล้วน สุขมั่นคง

สถานที่:ณ ศาลา 6 วัดลาดพร้าว แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่ปาหนัน บุญ-หลง

สถานที่:ณ ศาลา 1 วัดพระศรีมหาธตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

อาจารย์วิชัย สวัสดิวร

สถานที่:ณ ศาลาเดชสุวรรณาชัย(ติดศาลา 27) วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ

 
ไม่ระบุ

พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

รองศาสตราจารย์ สมลักษณ์ อุทัยเฉลิม ม.ว.ม.,ป.ช.

สถานที่:ณ ศาลา 26 วัดธาตุทอง

 
19:00

สมเด็จพระเจ้ายู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม 3 คืน

รองศาสตราจารย์ สมลักษณ์ อุทัยเฉลิม ม.ว.ม.,ป.ช.

สถานที่:ณ ศาลา 26 วัดธาตุทอง

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

ผอ.ศรัณย์ พิศุทธารมณ์

สถานที่:ณ ศาลา 3 วัดธาตุทอง แขวงคลองกลุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่ผ่อง จำปาดี

สถานที่:ณ ศาลา 6 วัดบึงทองหลาง

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณพ่อมงคล กิจเครือ อายุ 82 ปี

สถานที่:ณ ศาลา 8 วัดลาดพร้าว แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณระตี อุดมไพชยนต์

สถานที่:ณ วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

ส่งช่อดอกไม้

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

เพิ่มเพื่อน
  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย