เข้าสู่ระบบ
| สมัครสมาชิก | ส่วนช่วยเหลือ | ชำระเงิน(บัตรเครดิต) | ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบเสร็จ | ติดตามเรา:

หรือ ชื่อ
เมษายน

พฤษภาคม 2561

มิถุนายน
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
9:00

พิธีมิสซาและเเคลื่อนศพ

คุณแม่เทเรซา บุศรา จิรวินิจนันท์

สถานที่:ณ โบสถ์เซ็นต์หลุยส์ ( ข้าง รพ.เซ็นต์หลุยส์ ) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ ไปยังสุสานศานติคาม จังหวัดนครปฐม

 
17:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณแม่เจีย แซ่เตีย

สถานที่:ณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ

 
17:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์ ( สวลี ผกาพันธุ์ ) อายุ 86 ปี

สถานที่:ณ ศาลาพระครูประจักษ์ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

 
16:25

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้คุณหญิงเพ็ญศรี ไชยยงค์ ผู้แทนพระองค์ เชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาประทานไปวางหน้าหีบศพ

นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์ ( สวลี ผกาพันธุ์ ) อายุ 86 ปี

สถานที่:ณ ศาลาพระครูประจักษ์ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
15:00

พิธีประชุมเพลิง

คุณพ่อชม ทุมสะท้าน ( สิริอายุ 68 ปี )

สถานที่:ณ เมรุวัดบ้านหลุบงิ้ว บ้านหลุบงิ้ว ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นางเชอร์รี่ เศวตนันทน์ ( สวลี ผกาพันธุ์ ) อายุ 86 ปี

สถานที่:ณ ศาลาพระครูประจักษ์ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่จรูญ ปฐมกสิวัฒนา

สถานที่:ณ อเนกมงคลศาลา มูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล (อิกลักเซี้ยงตึ๊ง) ถนนเพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
13:00

พิธีฌาปนกิจ

นายสมศักดิ์ วิทยุตสาธิต

สถานที่:ณ วัดโคกแซะ ม.3 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

 
14:00

พิธีพระราชทานเพลิง

คุณแม่สุรีย์ ภู่แก้ว

สถานที่:ณ วัดสีกัน (พุทธสยาม) ศาลา 2/1, 2/2 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
18:30

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายไชยวิตร คำสวัสดิ์

สถานที่:ณ ศาลา 15 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่ทรงลักษณ์ วรรณศิริกุล อายุ 70 ปี

สถานที่:ณ ศาลา 7 วัดลาดพร้าว แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเพฯ

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
16:00

พิธีฌาปนกิจ

คุณแม่จรูญ ปฐมกสิวัฒนา

สถานที่:ณ เมรุวัดบูรพาภิราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณแม่พนิดา เอกเวชวิท อายุ 68 ปี

สถานที่:ณ ศาลา 10 วัดลาดพร้าว แขวง/เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

คุณประกอบ นารายนะคามิน

สถานที่:ณ ศาลา 2 วัดลาดพร้าว แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
16:00

พิธีฌาปนกิจ

นายไชยวิตร คำสวัสดิ์

สถานที่:ณ เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
19:00

กำหนดสวดพระอภิธรรม

นายโรจน์ บุญทองนุ่ม อายุ 90 ปี

สถานที่:ณ ศาลา 11 วัดลาดพร้าว แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีพวงหรีดในตระกร้าของท่าน

ส่งช่อดอกไม้

วัน - เวลาสั่งซื้อพวงหรีด

สั่งซื้อพวงหรีด

24 ชม.

จัดส่งเวลา

8.30 - 18.00 น.

วันทำการ

จันทร์ - เสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(วันเสาร์กรุณาติดต่อโดยโทรศัพท์)

เพิ่มเพื่อน
  • เว็บในเครือมีสติบนสื่อไทย