กำหนดการงานศพ
คุณ จรูญ จันทร์จำรัสแสง
 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด และบริษัทในเครือ
 
สวดพระอภิธรรม
 
วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
 
 
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ)
 
วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
พิธีกงเต๊ก

วันที่ 2 ธันวาคม 2554
เวลา 17.00 น. นางปิยวดี จันทร์จำรัสแสง
นายธวัชชัย-นางจิราภรณ์ จันทร์จำรัสแสง
นายกิจ-นางเพ็ญพิมล คงอาชาภัทร
นายอนันต์-พ.ญ.พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง
นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง
นายกำพล จันทร์จำรัสแสง นายอัมพร-นางวันวิศาข์ จันทร์จำรัสแสง
นายชาติชาย-นางเจตนา จันทร์จำรัสแสง
ลูกหลาน ญาติร่วมสกุล ทุกคนเจ้าภาพ