กำหนดการงานศพ
นายกิจ วัลยะเสวี
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 7 วัดเสมียนนารี
 
 
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดเสมียนนารี
 
 
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันที่ 12 พ.ย. 60 เวลา 19.00 น. ครอบครัว / วันที่ 13 พ.ย. 60 เวลา 19.00 น.พี่ๆวัลยะเสวีและหลานๆ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมวันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ / เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล / เวลา 15.00 น. เทศนา 1 กัณฑ์