กำหนดการงานศพ
นายจักรกฤษณ์ สิทธิมงคล
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 9 วัดเสมียนนารี
 
 
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดเสมียนนารีิ
 
 
วันพฤหัสที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
 
เวลา 15:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ