กำหนดการงานศพ
คุณพ่อถาวร กุลประกอบลาภ
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดเสมียนนารี
 
 
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดเสมียนนารี
 
 
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
 
เวลา 10:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ