กำหนดการงานศพ
นายวิเชียร สุวัตถี ป.ช. ป.ม. ภ.ป.ร.4
 
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 25 วัดธาตุทอง
 
 
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พระราชทานเพลิง
 
ณ วัดธาตุทอง
 
 
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
 
เวลา 14:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ