กำหนดการงานศพ
คุณตรึงจิตร เหลืองนภา
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลาพิสิฐกุล วัดชลประทานรังสฤษดิ์
 
 
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพฤหัสที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ