กำหนดการงานศพ
น.อ.(พิเศษ)ประจิม ช่่อทับทิม
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลา 13 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน
 
 
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 16:00 น.
 
พิธีสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 13 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน
 
 
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:00 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 13 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน
 
 
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีพระราชทานเพลิง
 
ณ เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน
 
 
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ