กำหนดการงานศพ
คุณแม่บุญชู ชุมประเสริฐ
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 1 วัดเครื่อวัลย์วรวิหาร กองทัพเรือ
 
 
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดเครื่อวัลย์วรวิหาร กองทัพเรือ
 
 
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันที่ 10 มกราคม 2561 งดสวดพระอภิธรรม