กำหนดการงานศพ
คุณไพฑูรย์ กิจสำเร็จ
พิธีสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 12 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
 
 
วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
 
 
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ