กำหนดการงานศพ
คุณแม่บุญรวม ศิวะบวร
 
มารดาของ พ.ญ.มธุรส ดีสวัสดิ์มงคล
 
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลา14 วัดธาตุทอง เอกมัย กรุงเทพฯ
 
 
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 16:00 น.
 
พิธีสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา14 วัดธาตุทอง เอกมัย กรุงเทพฯ
 
 
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:30 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา14 วัดธาตุทอง เอกมัย กรุงเทพฯ
 
 
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพฤหัสที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดธาตุทอง เอกมัย กรุงเทพฯ
 
 
วันพฤหัสที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 20:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ