กำหนดการงานศพ
นางสาวนฤมล ทองชั่ง ( เอ็น ) อายุ 42 ปี
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 2 วัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
 
 
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดบึงทองหลาง
 
 
วันพฤหัสที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 15:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ