กำหนดการงานศพ
คุณแม่สุพัตรา พันประทัศ
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
 
 
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
 
 
วันพฤหัสที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ