กำหนดการงานศพ
นางขวัญใจ วงศ์วัฒนา
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 7 วัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
 
 
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 19:15 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 19:15 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
 
 
วันพฤหัสที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 14:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ