กำหนดการงานศพ
นายณัฐวุฒิ วงศ์วิไล
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
 
 
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
 
 
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ