กำหนดการงานศพ
พล.อ.อัครเดช ศศิประภา
 
ม.ป.ช., ม.ว.ม. ภ.ป.ร.๔
 
พิธีสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 5 วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 
 
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:30 น.
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิง
 
ณ เมรุวัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ