กำหนดการงานศพ
จ่าเอก สมาน กุนัน ( อายุ 38 ปี )
 
อดีตนักทำลายใต้น้ำจู้โจม" หน่วยซีล" (นทต.จู่โจม รุ่น 30)
 
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
 
ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 
 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:00 น.
 
พิธีสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 
 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 19:30 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดบ้านหนองคู อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 
 
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา : น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา น.
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
 
ณ วัดบ้านหนองคู อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 
 
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา : น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ