กำหนดการงานศพ
คุณหญิงทัศนา บุนนาค ต.จ., จ.ช.
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลา 5 วัดมกุฏกษัตริยาราม
 
 
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 17:00 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 5 วัดมกุฏกษัตริยาราม
 
 
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพฤหัสที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีบรรจุศพ
 
ณ ศาลา 5 วัดมกุฏกษัตริยาราม
 
 
วันพฤหัสที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 20:00 น.
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
 
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 
 
วันพฤหัสที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 17:30 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
เจ้าภาพของดพวงหรีด