กำหนดการงานศพ
นางบุญแช่ม เร่งประดุงทอง
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลา 1 วัดนวลจันทร์ กรุงเทพฯ
 
 
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 16:00 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 1 วัดนวลจันทร์ กรุงเทพฯ
 
 
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุวัดนวลจันทร์ กรุงเทพฯ
 
 
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ