กำหนดการงานศพ
คุณกิตติ ลิ้มจำรูญ
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลาเกสณี(หลังเจดีย์ ฝั่งวัด) วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 
 
วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 14:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ