กำหนดการงานศพ
คุณจตุพร รักษาแก้ว
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
 
 
วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:00 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
 
 
วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
 
ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
 
 
วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ