กำหนดการงานศพ
พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
 
อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และสนช.
 
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลา 1 วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพฯ
 
 
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 16:00 น.
 
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
 
ณ ศาลา 1 วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพฯ
 
 
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 17:00 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 1 วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพฯ
 
 
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 งดสวดพระอภิธรรม