กำหนดการงานศพ
พระประเสริฐ อภัยวาทิน
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 5 วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร กรุงเทพฯ
 
 
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร กรุงเทพฯ
 
 
วันพฤหัสที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 
 
เวลา น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ