กำหนดการงานศพ
ศ.ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ (สิริรวมอายุ 91 ปี)
 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
 
ณ วัดเทพศิรินทราวาส ศาลาห้างทอง 1 (ศาลา 6 ) กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 16:00 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดเทพศิรินทราวาส ศาลาห้างทอง 1 (ศาลา 6 ) กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ