กำหนดการงานศพ
คุณจุรี วงศ์วิเศษ
 
อดีตนายกสมาคมสตรีไทยฯ
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลาสิทธิสยามกาล (ศาลา 4) วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันพฤหัสที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
พิธีพระราชทานเพลิง
 
ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 15:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ