กำหนดการงานศพ
คุณพ่อจุน แสงจักร
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 9 วัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
 
ณ เมรุวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 15:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ