กำหนดการงานศพ
คุณตา หล่อ จันทร์เพ็ง
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดโคกเกตุบุญญศิริ (ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม)
 
 
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
พิธีประชุมเพลิง
 
ณ วัดโคกเกตุบุญญศิริ (ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม)
 
 
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ