กำหนดการงานศพ
นาวาอากาศเอกจำรัส ศุภวงศ์ (สิริอายุ 103 ปี)
พิธีรดน้ำศพ - พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
 
ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ (ศาลาใหญ่) ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 
 
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 17:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 18:30 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ (ศาลาใหญ่) ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 
 
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีบรรจุศพ
 
ณ สุสานฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:30 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ