กำหนดการงานศพ
ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีสวดพระอภิธรรม
 
ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร
 
 
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ)
 
ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 9:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 11:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ