กำหนดการงานศพ
คุณพ่อธนะสิทธิ์ กนกปรีชาวุฒิ
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดนินสุขาราม บางบอน ซอยกาญจนาภิเษก 3 (ซอยศักดิ์สิทธิ์อัลลอย)
 
 
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีกงเต็ก
 
ณ วัดนินสุขาราม บางบอน ซอยกาญจนาภิเษก 3 (ซอยศักดิ์สิทธิ์อัลลอย)
 
 
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดนินสุขาราม บางบอน ซอยกาญจนาภิเษก 3 (ซอยศักดิ์สิทธิ์อัลลอย)
 
 
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ