กำหนดการงานศพ
จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดทุ่งช้างเผือก ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 
 
วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา : น.
 
 
ถึง
 
 
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดทุ่งช้างเผือก ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 
 
วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา : น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ