กำหนดการงานศพ
นายวุฒิชัย เจริญธรรม (อายุ 25 ปี)
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ บ้านเลขที่ 124 หมู่ 20 ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
 
 
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดบ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
 
 
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ