กำหนดการงานศพ
นายเพิ่มทรัพย์ ลีละสุนทเลิศ (อาร์ม)
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ วัดเสาธงทอง ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 15:00 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดเสาธงทอง ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 20:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 20:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดเสาธงทอง ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ