กำหนดการงานศพ
คุณพ่อพร อมรปาน ( สิริอายุ 97 ปี )
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 4 วัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุวัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
 
 
วันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 15:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ