กำหนดการงานศพ
ร้อยโทสุชาย เชาว์วิศิษฐ
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 4 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุหน้า วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 14:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ