กำหนดการงานศพ
นายวรรัตน์ นิมบุญจาช
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 27 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ (เมรุหลัง)วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 12:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ