กำหนดการงานศพ
คุณครูประจวบกาญจน์ เมธางกูร( สิริอายุ 102 ปี 10 เดือน )
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 2 วัดอินทราวาส (ประดู่) ถนนราชพฤกษ์ กทม.
 
 
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ