กำหนดการงานศพ
คุณแม่ฉวีวรรณ มะลิสุวรรณ
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลาพ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 
 
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
 
ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ