กำหนดการงานศพ
พระครูปิยสีลาธิคุณ
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 
 
วันพฤหัสที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
 
ณ วัดปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 
 
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ