กำหนดการงานศพ
คุณแม่พูนรัตน์ เกตุสิริ
 
มารดา พล.อ นิรุทธ เกตุสิริ
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดชัยมงคล จ.อุบลราชธานี
 
 
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
 
ณ วัดชัยมงคล จ.อุบลราชธานี
 
 
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ