กำหนดการงานศพ
ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์
พิธีรดน้ำศพ-สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 6 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 18:30 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 6 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุหน้า วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 14:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ