กำหนดการงานศพ
พล.ต.ศ.ม.ล.สมศักดิ์ ชุมสาย
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 3 วัดเสมียนนารี แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ
 
 
วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลา 3 วัดเสมียนนารี แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ
 
 
วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 16:00 น.
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
 
ณ วัดเสมียนนารี แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ
 
 
วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ