กำหนดการงานศพ
คุณพิชัย ประทีปธรรม
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 
 
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพฤหัสที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีกงเต็ก
 
ณ ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 
 
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 
 
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 14:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ