กำหนดการงานศพ
นายพรศักดิ์ สุภากรณ์
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ วัดสะพานช้าง ต.บางขโมด อ.บ้านหมอ จ.สระบรี
 
 
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 17:00 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดสะพานช้าง ต.บางขโมด อ.บ้านหมอ จ.สระบรี
 
 
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 20:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 20:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุวัดสะพานช้าง ต.บางขโมด อ.บ้านหมอ จ.สระบรี
 
 
วันพฤหัสที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ