กำหนดการงานศพ
นายปิยะ อังกินันทน์
 
อดีต ส.ส.เพชรบุรี 6 สมัย
 
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
 
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 
 
วันพฤหัสที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 17:00 น.
 
พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 
 
วันพฤหัสที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 20:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 20:00 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 
 
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 20:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 20:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ