กำหนดการงานศพ
คุณแม่อรอนงค์ บุรกรรมโกวิท
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลาเกศินี วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 
 
วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 18:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 
 
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ