กำหนดการงานศพ
คุณพ่อทวี ตติยประภา
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 16 วัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพฤหัสที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 14:00 น.
 
พิธีกงเต็ก
 
ณ ศาลา 16 วัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา : น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ