กำหนดการงานศพ
คุณแม่อรุณี รัตนพงษ์
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 14 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร
 
 
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร
 
 
วันพฤหัสที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 14:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ