กำหนดการงานศพ
คุณแม่สมทรง ตรงฉาก
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส
 
 
วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส
 
 
วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีเคลื่อนศพไปยังสุสาน
 
ณ มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ